Call Optie Info

Indien U een call-optie koopt  voor een bepaalde premie ( de optiepremie) bezit U het recht om een bepaalde onderliggende waarde van het bijbehorende aandeel; binnen een gedefinieerde periode te kopen tegen een van tevoren vastgestelde prijs.

Voorbeeld met behulp van een Aegon Call optie

AGN CALL DEC 2010 2,40 koop je voor een premie van 2.05.

de optiepremie is  2,05

de onderliggende waarde is 2,40 Euro van het bijbehorende aandeel Aegon

de gedefinieerde periode is December 2010

Wie een call-optie schrijft oftewel verkoopt verleent daarmee aan de koper het recht om een onderliggende waarde tegen een van tevoren vastgestelde prijs te kopen. De schrijver ontvangt als compensatie de premie ofwel de prijs van de optie. De schrijver van de optie gaat bovendien zelf een verplichting aan de onderliggende waarde ook te leveren als daarom door de optiehouder gevraagd wordt.

Wanneer aan het eind van de looptijd (bij expiratie) van de optie de prijs van de onderliggende waarde onder de afgesproken uitoefenprijs ligt, zal de optie geen waarde meer hebben. Men kan immers deze onderliggende waarde goedkoper kopen dan voor de afgesproken prijs. Ligt de prijs echter hoger dan de uitoefenprijs, dan zal de optiehouder zijn rechten uitoefenen.